Quyền được bảo vệ

Trao tặng áo an toàn, mũ bảo hiểm cho học sinh tại huyện Ba Vì và Sóc Sơn

        Trong các ngày 06 – 07/11/2017, Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội đã trao 600 suất quà cho trẻ em tại trường tiểu học Tản ...

Tổng kết dự án

        Ngày 7/7/2017 tại 144 Trần Phú, Hà Đông, Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết dự án “ Nâng cao ...

Khám bệnh và tặng quà cho trẻ em khuyết tật tại Trung tâm PHCN Việt Hàn

        Ngày 25 tháng 11, Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội phối hợp với Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam tổ chức ...

Trao quà và kinh phí hỗ trợ học tập dài hạn cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

TRAO QUÀ VÀ KINH PHÍ HỖ TRỢ HỌC TẬP DÀI HẠN CHO TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN      

Mũ bảo hiểm cùng em đến trường

          Sáng ngày 25/6/2016 Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội phối hợp cùng các bạn sinh viên lớp VISK2013B khoa quốc tế  trường đại học ...