Quyền bảo vệ

Mũ bảo hiểm cùng em đến trường

          Sáng ngày 25/6/2016 Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội phối hợp cùng các bạn sinh viên lớp VISK2013B khoa quốc tế  trường đại học ...

Chương trình “Hỗ trợ học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt vượt khó học tốt”

        Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2016; Được sự đồng ý của Thường trực Hội đồng Bảo trợ, trong 2 ngày 21 và ...