Danh sách trẻ em quận Ba Đình cần giúp đỡ năm 2019

07/03/2019 | 14:20

 

Tin tức

Cháu Hà Thanh Bình 5 tuối cần giúp đỡ ngay

        Cháu Hà Thanh Bình sinh  ngày 21/9/2012, địa chỉ: Đội 4, thôn Cát Động, ThịTrấn Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội. Khi cháu 13 tháng tuổi, ...