Cơ Cấu Tổ Chức

26/09/2016 | 08:17
Tổ chức bộ máy và biên chế:
1. Lãnh đạo Quỹ: gồm Giám đốc và Phó giám đốc Quỹ
        - Giám đốc Quỹ do UBND Thành phố quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội.
        - Phó giám đốc Quỹ là người giúp việc Giám đốc Quỹ do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội quyết định, bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Quỹ.
2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Quỹ
        - Phòng Hành chính - Tổng hợp
        - Phòng Quản lý chương trình dự án
        - Phòng Tuyên truyền vận động.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM HÀ NỘI
 

 

Tin tức

Giới thiệu

Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội Quỹ Bảo trợ trẻ em là Quỹ duy nhất được thành lập theo Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ ...