Chương trình Gặp mặt học sinh Thủ đô tiêu biểu vượt khó học tốt năm 2019